نمایش یک نتیجه

کتاب Computer Networking: A Top Down Approach ویرایش هشتم

رایگان

این کتاب دانشجویان را به یادگیری رویکرد لایه ای و بالا به پایین در شبکه های کامپیوتری تشویق می کند. با توجه به رویکرد این کتاب، مسیر محتوای آن از لایه کاربردی (بالاترین لایه) به سمت لایه فیزیکی (پایین ترین لایه) حرکت می کند و با قرارگیری  مهم ترین عناوین در ابتدای مسیر، دانشجویان را به ادامه یادگیری شبکه های کامپیوتری تشویق می کند.