نمایش دادن همه 2 نتیجه

کتاب Blockchain now and tomorrow

رایگان

کتاب Blockchain now and tomorrow به ارزیابی تاثیر چندبعدی فناوری های دفتر کل توزیع شده می پردازد. بلاک چین به عنوان یک اکو سیستم جهانی که در حال رشد از استارت آپ ها به سمت سرمایه داری تجاری است. این فناوری هم اکنون مانند یک فناوری نوپا با چالش ها و تنگناهای زیادی در کارایی، مقیاس پذیری، مصرف انرژی، داده های امن و تجمیع روبرو است. به غیر از استفاده های ثابت شده محدودی مانند ارز دیجیتال،‌ بلاک چین هنوز و اغلب خطرات و موانع بیشتری را برای سازمان ها و شرکت هایی که قصد استقرار و آزمایش آن را دارد، به همراه دارد.